• Afbeelding 1

Doelstelling Fooienpotcommissie

De doelstelling van de fooienpotcommissie van cafe Averechts is het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die tot doel hebben de bestaansvoorwaarden van groepen mensen of van individuen te verbeteren dan wel het verschaffen van middelen om hun kansen hiertoe te vergroten.

 

Middelen om dit doel te bereiken zijn:
- De fooien van klanten van café Averechts
- verdubbeling van deze bovengenoemde fooien door stichting MOT
- door café Averechts aan de projecten geboden faciliteiten zoals de ruimte, de keuken etc.
- financiële giften betaald door vereniging MOT (€7000 per jaar)
 
Criteria en eisen fooienpotprojecten
De criteria om in aanmerking te komen voor een fooienpot luiden als volgt:
- het project is kleinschalig en concreet
- het project heeft een structurele verandering of vooruitgang tot gevolg
- het project komt voort uit lokaal initiatief en/of wordt door de lokale bevolking gedragen
- de resultaten komen aan kansarme mensen ten goede
- het project is ontwikkelingsgericht
- het project dient het niveau van individuele belangenbehartiging te overstijgen
- het project heeft haalbare, duurzame doelen
- de bijdrage van Averechts moet substantieel zijn
- het project wordt bij voorkeur binnen een jaar afgerond
- het project heeft meetbare resultaten tot doel
 
Uitgesloten
Deze criteria en onze doelstellingen sluiten een aantal vormen van steun bij voorbaat categorisch uit: bijdragen aan de exploitatie (huren, salarissen, schoolgelden, reis- en verblijfkosten e.d.), bijdragen voor religieus werk (zoals de bouw en renovatie van kerken, moskeeën, kloosters), evangelisatie, de verspreiding van bijbels, steun aan individuele personen, bijdragen voor vakanties van buitenlandse kinderen in Nederland, aanschaf dieren en vee, grensoverschrijdende commerciële activiteiten (inclusief toerisme)
Eisen gesteld aan de aanvrager zijn:
- de aanvraag bevat een voldoende gespecificeerde beschrijving van het project
- de begroting is zorgvuldig onderbouwd
- de aanvrager dient bereikbaar te zijn en op informatieverzoeken te reageren
- garantie van inzichtelijke, tijdige en complete rapportage van het project
- het kunnen overleggen van een jaarverslag, statuten en een uittreksel van de kamer van
koophandel.
 
De aanvraag moet door een stichting of vereniging gedaan worden of indien een persoon een aanvraag doet moet deze door een stichting of vereniging ondersteund worden.
Deze eisen en criteria gelden als richtlijn. Er kan van afgeweken worden in overleg met de fooienpotcommissie en de medewerkers.