• Afbeelding 1

ANBI

Vereniging MOT

Cafe Averechts

KVK: 40479491

RSIN: 8161.25.016

 

Postadres:

Lijsterstraat 53

3514 TB Utrecht

030 - 2710916

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bezoekadres:

Lijsterstraat 49, Utrecht

 

Doelstellingen van de vereniging

-De vereniging is opgericht met het doel om goede doelen in de meest algemene zin van het woord te steunen. Dat kan zijn met de inzet van arbeid, maar ook door financiële ondersteuning.

-De vereniging ontvangt haar inkomsten door het beschikbaar stellen van arbeidskracht aan andere stichtingen of verenigingen.

De leden van de vereniging leveren arbeid. De vrijwilligersvergoeding die zij eigenlijk zouden kunnen ontvangen, stellen zij zonder omwegen vrijwillig ter beschikking aan de vereniging. Zodat de vereniging met dat geld haar doelen kan bereiken.

 

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

In de statuten staat als doelstelling van de vereniging:
⁃ Het bevorderen en ondersteunen van initiatieven die tot doel hebben de bestaansvoorwaarden van groepen mensen of individuen te verbeteren danwel het verschaffen van middelen om hun kansen hiertoe te vergroten; 
⁃ het ondersteunen van de vereniging sympathieke initiatieven; 
⁃ het geven van gelegenheid aan mensen om op plezierige, zinvolle en creatieve manier te werken binnen de vereniging.

In concreto uit zich dit binnen Averechts in onderstaande initiatieven:
⁃ De fooienverdubbelaar; uit de opbrengsten van het café wordt de fooienpot verdubbeld en geschonken aan goede doelen die gekozen zijn door leden van de vereniging 
⁃ Het café beschikbaar stellen aan groepen en/of organisaties, waaronder VoKo Utrecht, ADHD-groep en op individuele aanvraag en verzoek hiertoe hetgeen tijdens ledenvergaderingen wordt vastgesteld.
⁃ In creatieve zin wordt sinds jaar en dag een muzikaal open podium georganiseerd op iedere donderdagavond en vinden op geregelde basis muzikale uitvoeringen plaats. Daarnaast worden exposities voor beeldende kunst gehouden in Café Averechts
⁃ Het staat leden vrij om nieuwe initiatieven in te brengen in de ledenvergaderingen; hierover wordt door de leden beslist.  

 

Bestuurssamenstelling:

 

Bestuurssamenstelling:

Herjo Scholten, voorzitter, in functie: 25-10-2021

Erik van Eimeren, penningmeester, in functie: 25-10-2021

Clayton Vriend, secretaris, in functie: 25-10-2021

 

Verslag van activiteiten 2019:

Ook in 2019 is Averechts (vereniging MOT) zeer actief geweest. De open podia en live-optredens trokken weer de vele bezoekers. Ook heeft Averechts de volgende activiteiten onbaatzuchtig onderdak gegeven, waaronder Café Tröst, VoKo Utrecht, Apostolisch Genootschap en het ADHD-café.

 
In 2019 is de fooi ingezameld voor: Sustainable Harvest International, Studio Zambia, Stichting Dreamcatchers Nederland en Stichting Zazamalala. Voor en met Studio Zambia is ook een kookcafé georganiseerd waarin dit goede doel zich extra heeft kunnen presenteren binnen Averechts.
 
Gedurende het jaar heeft er wisselende kunst in Averechts gehangen. Ook heeft er een tapinstructie plaatsgevonden om iedereen vakbekwaam te houden. Daarnaast hebben 9 medewerkersvergaderingen, 1 Algemene ledenvergadering en een drietal vergaderingen specifiek met de kokers plaatsgevonden. Als medewerkersuitje op 19 en 20 oktober zijn we naar de Gooische Bierbrouwerij getrokken waar we een rondleiding en proeverij hebben gehad. 's Avonds is er overnacht in een scoutinghuis met uiteraard een kampvuur en de zondag is afgesloten met een goede wandeling over de heide. 
 

 

Beloningsbeleid:

Er wordt geen financiële vergoeding uitgekeerd aan vrijwilligers binnen de Vereniging MOT. Als vrijwilligers worden aangemerkt Tappers, Kokers, Schuivers, Bestuursleden of Algemene leden die voor de vereniging Averechts kosteloos werk verrichten. Wel krijgt iedere vrijwilliger die in een maand actief is geweest over die maand een tegoed op zijn persoonlijke barrekening van €15,00 en wordt er jaarlijks een uitje georganiseerd waar alle vrijwilligers welkom zijn. Daarnaast krijgen vrijwilligers gratis koffie of thee en mogen zij van Averechts buiten openingstijden in de caféruimte aanwezig zijn. Daarnaast is de vereniging aangesloten bij de Vrijwilligerscentrale Utrecht, waardoor haar leden hier ook gratis cursussen kunnen volgen.

 

Financiële verantwoording:

Zie bijgevoegde documenten.